SmartRadon
  Privacy
Update utilizator
Rezultatele Melemenu
Interpretarea Datelormenu
Află mai multemenu

Manual de utilizare

UserManual

Cuprins

Generalități

Aplicația web

1. Autentificare

2. Sumar (Rezultatele mele)

3. Grafice

4. Exportare date

5. Harta de radon rezidențial

6. Setările mele

7. Feedback și raportare

Aplicația mobilă


Generalități


Aplicaţia a fost orientată înspre două tipuri de utilizatori: Guest (Vizitator) şi Regular (Obişnuit). Diferenţa majoră între cele două tipuri este că utilizatorul de tip Guest are acces limitat doar la anumite secţiuni ale aplicaţiei web (harta şi grafice la nivel de oraş/naţional), în timp ce, utilizatorul de tip Regular face parte din categoria celor 100 beneficiari direcţi ai proiectului Smart-Rad-En (www.smartradon.ro), aspect care îi oferă posibilitatea să vizualizeze în orice moment datele înregistrate cu ajutorul aparatului „ICA” amplasat în propria casă (Figura 1).Figura 1. (dreapta) Aparatul „ICA” care permite evaluarea calităţii aerului de interior din perspectiva
concentraţiei de radon, CO2, CO şi VOC. Aparatul, dezvoltat în proiect, permite şi
monitorizarea temperaturii, presiunii şi umidităţii din locuinţă


Aplicaţia web

1. AutentificarePentru a utiliza beneficiile contului de tip Regular se impune accesarea butonului Autentificare (dreapta sus a paginii web), buton care face transferul spre pagina cu ID şi parolă (Figura 2).

Pentru autentificare se vor folosi informaţiile (ID şi parolă) furnizate de echipa de cercetare la semnarea convenţiei şi punerea în funcţiune a aparatului „ICA” în locuinţa dumneavoastră.Figura 2. (dreapta) Pagina de autentificare pentru utilizatorii de tip Regular, beneficiari direcţi ai proiectului Smart-Rad-En2. Sumar (Rezultatele mele)


Introducerea corectă a informaţiilor de autentificare vă conduce spre pagina care conţine sumarul, adică valorile curente înregistrate de aparatul „ICA”, valori care pot fi vizualizate şi pe ecranul aparatului.

Figura 3. (dreapta) Valorile curente redate pe pagina principală în urma autentificării cu succes a utilizatorului de tip RegularValorile curente sunt redate prin intermediul unor simboluri sugestive, culoarea fiind verde, galbenă sau roşie, în funcţie de valoarea afişată. De exemplu, pentru radon, simbolul de radioactivitate este redat cu verde dacă concentraţia este inferioară valorii de 100 Bq/m3, cu galben dacă este în intervalul 101 – 349 Bq/m3, respectiv cu roşu dacă este superioară valorii de 350 Bq/m3.Pentru ceilalţi parametri, codul de culoare şi valorile prag sunt redate în tabelul de mai jos:

PoluantCod culoareDomeniu de valori
Radon (Bq/m3)Verde0 - 99
Galben100 - 349
Roșu> 350
CO2 (ppm)Verde0 - 999
Galben1000 - 2499
Roșu> 2500
CO (ppm)Verde0 - 2
Galben2 - 10
Roșu> 10
VOC (%)Verde0 - 30
Galben30 - 70
Roșu70 - 100

Tabelul 1. Codul de culoare în funcţie de domeniul de valori pentru poluanţii investigaţi

Tot pe pagina Sumar se regăseşte o suită de iconuri redate sub formă de săgeţi care indică tendinţa în ultimele 24 ore a parametrilor investigaţi (Figura 4). Astfel, dacă nivelul poluantului s-a menţinut la valori joase, tendinţa este redată printr-o săgeată verde orientată spre dreapta. Dacă tendinţa este în scădere, va fi redată printr-o săgeată orientată în jos, culoarea depinzând de domeniul de valori în care s-a stabilizat parametrul monitorizat.


Figura 4. (dreapta) Tendinţa parametrilor investigaţi în ultimele 24 ore

În situaţia în care semnificaţia iconului nu este clară, suprapunând cursorul pentru un anumit icon apare o notă referitoare la parametrul investigat (Figura 5).
Acţionând click stânga de la mouse pe un anumit icon se va face transferul spre pagina de grafice, care poate fi acţionată şi din meniul principal, rubrica Rezultatele mele – Grafice.


Figura 5. Notă cu denumirea exactă a parametrului investigat ca urmare a poziţionării mouse-ului peste iconul dorit

3. Grafice


Pentru redarea graficelor se pot selecta trei elemente (Figura 6):
 • parametrul monitorizat (radon, CO2, VOC, CO)
 • intervalul de timp (zi, săptămână, lună, an)
 • parametru opţional de afişat (medie naţională, medie oraş, valoare prag) • Figura 6. (dreapta) Alegerea elementelor care urmează a fi redate la nivel de grafic

  Intervalul de timp permite o vizualizare detaliată a parametrului selectat, cu pasul dorit de utilizator. Astfel, dacă doriţi să analizaţi evoluţia unui poluant din oră în oră se va alege ca şi interval de timp zi şi se va reda evoluţia în ultimele 24 de ore, din oră în oră (Figura 7).

  Figura 7. Evoluţia parametrului investigat în ultimele 24 de ore


  Dacă, în schimb, se doreşte evaluarea potenţialelor diferenţe ale poluantului de la o lună la alta se recurge la varianta an. În acest caz, toate valorile înregistrate pe parcursul unei luni vor furniza o medie redată sub forma unei coloane (Figura 8). În exemplu de faţă, concentraţia de radon este redată sub formă de medie lunară, iar în luna 3 (martie) media concentraţiei de radon a fost 73 Bq/m3. Un astfel de grafic vă poate ajuta să înţelegeţi impactul modului de utilizare al casei (gradul de aerisire, de exemplu) asupra poluantului investigat, precum şi impactul factorilor de mediu în evoluţia concentraţiei poluantului investigat.

  Figura 8. (dreapta) Redarea poluantului prin intermediul mediei calculate lunar


  Afişarea mediei naţionale sau mediei la nivel de oraş permite compararea propriei concentraţii versus a celorlaţi beneficiari implicaţi în proiect. În Figura 9 este redată evoluţia concentraţiei de activitate de radon la nivel de săptămână versus media oraşului (roşu). Se observă că, deşi tendinţa este similară (valori scăzute la nivel de casă, redate cu albastru, implică valori scăzute la nivel de oraş – roşu), în toate zilele monitorizate concentraţia individuală este mai mică decât cea la nivel de oraş şi mai mică ca nivelul de prag de 300 Bq/m3. În anumite situaţii pot fi înregistrate valori „inexplicabil” de mici sau mari, ca urmare a condiţiilor meteorologice, însă acest lucru se va putea observa şi în tendinţa redată la nivel de oraş sau chiar de ţară.

  Figura 9. (dreapta) Redarea evoluţiei la nivel de săptămână şi comparaţia cu media la nivel de oraş  4. Exportare date


  În situaţia în care se doreşte o evaluare detaliată a unui anumit parametru într-un interval de timp diferit celui disponibil la rubrica Grafice sau se preferă prelucrarea datelor monitorizate într-un program anume (Microsoft Excel, de exemplu) se poate recurge la opţiunea Exportare date (Figura 10).


  Figura 10. (dreapta) Posibilitatea exportării datelor experimentale sub forma unui fişier de tip .xlx

  Opţiunea Selectează pasul permite alegerea unui pas de 1 (care înseamnă o valoare măsurată la fiecare 2 minute, acesta fiind intervalul de timp la care aparatul „ICA” transmite date spre server), 5, 10, 15, 20, respectiv 30 (alegerea valorilor din oră în oră). Este important de remarcat faptul că în situaţia în care se alege un interval de timp de ordinul sutelor de ore (mai multe luni), opţiunea cu pasul de 30 permite salvarea unei baze de date cu o dimensiune rezonabilă.  În cazul în care pasul selectat este prea mic pentru perioada lungă de timp selectată, va aparea eroarea redată în figura 11, care recomandă schimbarea fie a pasului, fie a perioadei în care se doreşte urmărirea parametrului selectat.


  Figura 11. (dreapta) Eroare la exportarea datelor în situaţia în care perioada este prea îndelungată sau pasul de selecţie prea mic  5. Harta de radon rezidențial

  Harta de radon rezidenţial cuprinde măsurătorile efectuate cu detectori pasivi (CR-39) în cadrul proiectului Smart-Rad-En în cele 1000 de case selectate din cele cinci oraşe: Bucureşti, Cluj-Napoca, Sibiu, Iaşi, Timişoara. Pentru fiecare casă s-a calculat o medie aritmetică care cuprinde cele două încăperi în care au fost montaţi detectorii, precum şi cele două campanii de monitorizare. Ca atare, valorile furnizate sunt medii anuale ale concentraţiei de activitate de radon din interiorul caselor. Harta a fost realizată conform instrucţiunilor furnizate de Centrul Comun de Cercetare (Joint Research Center) din cadrul Comisiei Europene. Pentru evaluarea situaţiei la nivel european şi vizualizarea tuturor măsurătorilor efectuate până în acest moment în ţara noastră puteţi vizita site-ul: (https://geoserver.jrc.ec.europa.eu/AtlasMap/map.aspx?layerId=3).

  Fiecare celulă (pătrat) de pe hartă reuneşte măsurătorile aferente caselor care, prin poziţia GPS, au fost arondate ariei respective. În funcţie de distribuţia caselor selectate în cadrul proiectului, în anumite celule numărul caselor poate fi extrem de ridicat (ordinul zecilor), iar în alte situaţii doar una singură. Prin acţionarea cu click stânga pe celula dorită apare o fereastră cu informaţii legate de numărul măsurătorilor efectuate în celula selectată, concentraţia medie de radon obţinută prin medierea tuturor valorilor aferente celulei în cauză, precum şi procentul caselor cu valori mai mari decât cea reglementată la nivel european şi naţional, de 300 Bq/m3 (Figura 12).


  Figura 12. (dreapta) Informaţii detaliate referitoare la celula selectată de pe harta de radon rezidenţial

  Aplicaţia oferă modificarea rezoluţiei hărţii, astfel celula poate fi redată cu o latură de 10, 5 sau 1 km. Alegerea unei rezoluţii reduse (10 x 10 km2) poate, prin mediere, masca prezenţa unor zone cu concentraţii ridicate ca urmare a unei geologii diferite, de exemplu. În schimb, alegerea unui rezoluţii ridicate (1 x 1 km2) poate, datorită numărului redus de măsurători la nivel de celulă (în multe cazuri doar o casă sau două), să nu fie reprezentativă zonei selectate. De altfel, această hartă are valoare informativă ajutând autorităţile naţionale în evidenţierea potenţialelor regiuni cu concentraţii ridicate de radon rezidenţial şi, ulterior, efectuarea unor măsurători detaliate în acele regiuni. Dacă celula selectată este, de exemplu, în domeniul de concentraţii > 501 Bq/m3, fiind redată cu roşu, nu înseamnă implict că toate casele din celula respectivă voar avea concentraţii similare. Concentraţia de radon variază de la o casă la alta, chiar de la o încăpere la alta, funcţie de specificul geologic, permeabilitatea solului, arhitectura casei, gradul de ocupanţă, gradul de aerisire, pardoseala existentă, etc. Prin urmare, cea mai bună opţiune în evaluarea concentraţiei de activitate de radon din interior este efectuarea de măsurători şi nu însuşirea rezultatelor obţinute de vecini!


  6. Setările mele

  Pagina Setările mele permite utilizatorului de tip Regular să schimbe parola alocată în mod implicit în cadrul convenţiei semnate la instalarea aparatului „ICA”, precum şi să seteze un număr de telefon la care să primească alerte de tip SMS sau de tip Notificare (Push), în cazul în care are aplicaţia mobilă instalată. În felul acesta, la depăşirea unui nivel prag setat, se va primi o alertă cu mesajul: „Senzorul xx a înregistrat valoarea xxx, care este mai mare decât valoarea de prag setată. Echipa SmartRadon”. Această opţiune oferă utilizatorului posibilitatea de a cunoaşte acele valori, care depăşesc pragul setat şi, eventual, conştientizarea comportamentului care a condus la o asemenea valoare. De exemplu, o aerisire precară va conduce la o creştere a concentraţiei de activitate de radon în timp sau utilizarea unor produse chimice de curăţenie (detergenţi, dezinfectanţi) pot conduce la o creştere a concentraţiei produşilor organici volatili (VOC). Cunoscând aceste informaţii vă puteţi ajusta comportamentul şi îmbunătăţii calitatea aerului de interior!
  Pentru a respecta intimitatea utilizatorului aplicaţia nu trimite alerte în intervalul 22 – 06 decât dacă se doreşte acest lucru prin bifarea căsuţei „Doresc să primesc alertă noaptea în intervalul 22 - 06”. De asemenea, pentru a nu invada telefonul cu mesaje de tip Push şi SMS-uri, în cazul în care aplicaţia mobilă este instalată se trimite prioritar prin intermediul aplicaţiei, în caz contrar prin SMS. Se poate seta şi un număr maxim de mesaje pe care utilizatorul este dispus să îl recepţioneze zilnic cu privire la nivelul fiecărui poluant în parte (Figura 13).

  Figura 13. Pagina care permite personalizarea setărilor aferente contului de tip Regular


  Aplicaţia oferă modificarea rezoluţiei hărţii, astfel celula poate fi redată cu o latură de 10, 5 sau 1 km. Alegerea unei rezoluţii reduse (10 x 10 km2) poate, prin mediere, masca prezenţa unor zone cu concentraţii ridicate ca urmare a unei geologii diferite, de exemplu. În schimb, alegerea unui rezoluţii ridicate (1 x 1 km2) poate, datorită numărului redus de măsurători la nivel de celulă (în multe cazuri doar o casă sau două), să nu fie reprezentativă zonei selectate. De altfel, această hartă are valoare informativă ajutând autorităţile naţionale în evidenţierea potenţialelor regiuni cu concentraţii ridicate de radon rezidenţial şi, ulterior, efectuarea unor măsurători detaliate în acele regiuni. Dacă celula selectată este, de exemplu, în domeniul de concentraţii > 501 Bq/m3, fiind redată cu roşu, nu înseamnă implict că toate casele din celula respectivă voar avea concentraţii similare. Concentraţia de radon variază de la o casă la alta, chiar de la o încăpere la alta, funcţie de specificul geologic, permeabilitatea solului, arhitectura casei, gradul de ocupanţă, gradul de aerisire, pardoseala existentă, etc. Prin urmare, cea mai bună opţiune în evaluarea concentraţiei de activitate de radon din interior este efectuarea de măsurători şi nu însuşirea rezultatelor obţinute de vecini!


  7. Feedback și Raportare

  Pagina Feedback oferă utilizatorului de tip Regular, prin accesarea butonului Raportează o problemă, posibilitatea de a transmite potenţialele „buguri” pe care le observă în utilizarea aplicaţiei web sau mobile. De asemenea, pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite, accesând butonul Feedback puteţi evalua aplicaţia, respectiv să transmiteţi părerea dumneavoastră ca rezultat a interacţiunii cu această aplicaţie.  Aplicaţia mobilă

  Aplicaţia mobilă poate fi descărcată din Magazinul Play, în cazul sistemelor care au la bază Android, respectiv Apple Store, pentru sistemul de tip iOS, căutând SmartRadon, furnizat de firma Elysian Software. După instalare, veţi fi întâmpinaţi de pagina de logare, în cadrul căreia veţi introduce user-ul şi parola primite la semnarea convenţiei de punere în funcţiune a aparatului „ICA”.

  Autentificarea cu succes vă permite să vizualizaţi valorile curente înregistrate de aparatul „ICA” instalat în casa dumneavoastră, valori care pot fi accesate şi în varianta web, respectiv pot fi vizualizate şi pe ecranul dispozitivului. De asemenea, aplicaţia mobilă vă permite să evaluaţi tendinţa poluanţilor monitorizaţi în ultimele 24 ore, redată prin interemediul unor săgeţi.

  Figura 14. (dreapta) Valorile curente înregistrate de aparatul „ICA” şi redate prin intermediul aplicaţiei mobile


  Aplicaţia mobilă oferă posibilitatea vizualizării, la nivel de hartă, a tuturor rezultatelor obţinute în proiectul de faţă cu privire la concentraţia de activitate de radon (Figura 15), cu schimbarea rezoluţiei la 1, 5 sau 10 km.

  Figura 15. Redarea la nivel de hartă a concentraţiilor de activitate de radon, înregistrate în cele 1000 de case participante în proiect

  Redarea grafică a poluanţilor monitorizaţi cu aparatul „ICA” în locuinţa dumneavoastră poate fi accesată de la pagina Grafice, care vă permite, similar aplicaţiei web, alegerea atât a poluantului care urmează a fi redat, cât şi perioadei de timp (Figura 16).

  Figura 16. Evoluţia în timp a poluantului selectat

  Pagina Alerte vă permite să vizualizaţi toate alertele generate şi trimise sub formă de Notificări prin aplicaţia mobilă sau prin SMS de la instalarea aparatului „ICA” în locuinţa dumneavoastră (Figura 17). Personalizarea cu privire la nivelul de prag, intervalul în care să primiţi mesajele, respectiv numărul maxim de mesaje pe care îl agreaţi se poate face doar din aplicaţia web.

  Figura 17. Pagina Alerte din cadrul aplicaţiei mobile care reuneşte mesajele primite de utilizator în cazul în care valorile prag setate au fost depăşite